PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

                               logoADENCLogo Ripoll

EL PROJECTE

Tot i que en els darrers anys s’han fet esforços destinats a millorar la qualitat de l’aigua del riu i a millorar l’accessibilitat a l’espai per la ciutadania, creant un espai d’oci, l’estat ecològic del Ripoll a l’alçada de Sabadell és pèssim. El principal problema és la manca de la vegetació fluvial que és pròpia en aquest espai i la presència en el seu lloc d’espècies vegetals oportunistes i pròpies d’espais fortament humanitzats o espècies vegetals exòtiques com la canya americana, amb un fort component bioinvasor.

IMG_3064
Voluntaris arrencant canya americana, una espècie vegetal invasora

Fes reviure el Ripoll! és un projecte impulsat per l’ADENC que consisteix en la recuperació de la vegetació de ribera del riu Ripoll al pas de Sabadell, de la fauna autòctona i de l’ecosistema fluvial, a través de la implicació i la participació ciutadana.

L’objectiu principal del projecte consisteix en recuperar la vegetació de ribera del riu Ripoll al seu pas per Sabadell. Aquesta recuperació de la vegetació fluvial es realitzarà en les condicions adequades per tal que aquest nucli de vegetació faciliti la recuperació natural en altres trams del riu situats aigües avall.

Un altre objectiu és el d’efectuar un exercici d’educació ambiental a l’aire lliure. En aquest sentit, a més de donar a conèixer a la ciutadania el paper que ha tingut el Ripoll en el desenvolupament de Sabadell, es vol fer especial èmfasi en mostrar la diversitat i la importància dels diferents elements que configuren un riu (llera, aigua, sòl, meandres, vegetació, flora, fauna, etc. No només es tracta de reconèixer-los, sinó també i principalment, d’aprendre a estimar-los, saber-ne el rol dins d’aquest ecosistema i ajudar a recuperar-los.

Un projecte obert a la ciutat

Aquest projecte de recuperació ecològica és similar a d’altres que ja han estat realitzats a Catalunya però incorpora una novetat i és que es realitza e l’àmbit i d’un riu i una conca (la del Besòs) històricament i actualment fortament industrialitzada, i a l’entorn d’una ciutat de 200.000 habitants. És per això que l’ADENC ha promogut aquest projecte amb la intenció de dur-lo a terme acompanyat per tota mena d’associacions, empreses i persones a títol individual de Sabadell i les ciutats veïnes. Per això “Fes reviure el Ripoll” és un projecte de tota la ciutadania, és un projecte de ciutat.

IMG_1752
Voluntaris de la ciutat participant en activitats de l’ADENC

El projecte s’ha desenvolupat en diverses fases iniciant-se el 2009 i prolongant-se fins a l’actualitat.

1a Fase del projecte: Recuperació de la vegetació (2009-2011)

El projecte es va inicial la tardor del 2009 i comprenia el tram de 500 m de riu Ripoll que va des del pas de Jonqueres fins l’assut del molí de l’Amat, al barri de Can Puiggener. Aquesta primera fase va consistir primerament en l’eliminació de plantes al·lòctones (principalment canya), desviar la pastura d’un ramat, eliminar els residus i plantar uns 15.000 peus d’espècies autòctones i de filiació genètica amb les comunitats existents al Ripoll aigües amunt. En aquest gran exercici d’educació i actuació ambiental in situ han participat més de 2.000 voluntaris ambientals, sota la direcció d’un grup tècnic de l’ADENC.

2a Fase del projecte: Foment de la fauna (2011-2012)

Com a continuació del projecte es va iniciar una segona fase, una vegada iniciada la recuperació de la vegetació de ribera, calia actuar per potenciar la fauna pròpia dels nostres rius. En aquest sentit, es van recuperar basses temporals per la cria d’amfibis, es va crear un gorg per la cria de peixos i rèptils, i ens van instal·lar de caixes niu per ocells i ratpenats.

IMG_0530
Instal·lació de caixes niu per a ratpenats

Les basses temporals, que només tenen aigua durant els mesos més plujosos de l’any, són les més adequades per afavorir la reproducció d’amfibis perquè no permeten que s’hi estableixin poblacions de peixos o crancs que es menjarien els ous o els capgrossos.

El voluntariat ambiental continuarà sent el gran protagonista d’aquestes actuacions, que compten amb la implicació de dos centres d’educació especial  (Xaloc i Xalest), i el suport de l’Obra Social d’Unnim Caixa.

3a Fase del projecte: Ampliació i consolidació (2013-2014)

En la tercera fase desenvolupada a partir de 2013 s’ha centrat en l’ampliació de l’àmbit de treball i en la consolidació de les actuacions realitzades fins ara. Després de 4 anys treballant en el tram que va des de Sant Vicenç de Jonqueres al molí de l’Amat s’ha ampliat l’àmbit d’actuació aigües avall, en un espai que va des del Molí de l’Amat fins a la Font dels gitanos. S’han creat dues basses temporals per afavorir la reproducció d’amfibis i s’han plantat més peus d’espècies de vegetació ribera.

SEGUIMENT DEL PROJECTE

Des dels inicis, hem volgut saber si el la nostra feina era encertada o no i en quin grau s’assolien els nostres objectius, és per això que s’han organitzat diferents activitats encaminades al seguiment de la fauna i de la flora de la zona on hem estat reballant. En aquest sentit es fa un seguiment periòdic (dues vegades l’any) de la qualitat ecològica del riu. Així mateix s’ha consolidat una estació d’anellament científic d’ocells que amb una periodicitat mensual recull dades sobre els ocells que es troben al riu Ripoll, aquest projecte compta amb un equip d’anelladors consolidat i ja va per la tercera temporada.

IMGP9120
Sessió de pesca elèctrica per veure quines espècies de peixos trobem al Ripoll

També en aquesta línia, s’han organitzat nits amfíbies per conèixer els amfibis que viuen al riu, així com diverses jornades de pesca elèctrica per estudiar els peixos que es troben al riu Ripoll. Totes aquestes activitats de seguiment i estudi, estan obertes als socis i a la ciutadania en general, ja que considerem que són una contribució a l’educació i sensibilització ambiental per si mateixes.

FINANÇAMENT DEL PROJECTE

El projecte va comptar inicialment, durant els anys 2009 i 2010 amb una subvenció per la realització d’actuacions de gestió, conservació i recuperació d’espais fluvials de l’Agència Catalana de l’Aigua així com el recolzament d’Obra Social d’Unim Caixa, Fundació BancSabadell, Fundación Biodiversidad, Departament de Governació i Administració Pública i Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Com a complement a aquest finançament inicial, l’Adenc ha dut a terme diferents campanyes per recaptar fons, comptant amb la participació ciutadana.

Campanya de micromecenatge: VERKAMI (2012)

Entre els mesos de març i abril del 2012 l’ADENC ha activat una campanya de micromecenatge a través de la plataforma web de Verkami. Un doble objectiu: captar 2.000 euros a partir de petites aportacions, i ampliar el ressó social del projecte “Fes reviure el Ripoll!”.

Apadrinament de parcel·les (2013-2015)

Els ciutadans a títol individual, però també col·lectius, entitats, empreses, poden contribuir econòmicament al projecte gràcies a una campanya per apadrinar parcel·les d’uns 40 m2 de l’espai a regenerar. En total hi ha 1.000 parcel·les que busquen apadrinament (40.000 m2). El preu d’apadrinament és de 15€ per parcel·la, i es destinaran a finançar el projecte.

IMG_0075
Plantada d’arbres típics de boscos de ribera del 2015

Apadrinament d’arbres i plantada popular 2016-2017

Amb la intenció de donar continuïtat al projecte, l’ADENC inicia el 2016 una campanya d’apadrinament d’arbres que es plantaran cada tardor en una plantada popular. El que et proposem és que triïs quin arbre/arbres vols apadrinar i facis un donatiu a l’Adenc per l’import corresponent.

Les aportacions caldrà fer-les als següents comptes, indicant el nom complet i la paraula “PLANTADA 2017”:

Banc Sabadell: ES19 0081 0900 84 0001561561

El nom dels padrins sortiran publicat a la nostra web, a no ser que els titulars ens comuniquin el contrari. “Els padrins” rebran per correu-e una acreditació, si així ho desitgen.

Anuncis